Infinity: Neo-expressionism / Contemporary Art

Saturday, June 15, 2013

Grand Opening on June 15, 2013

Zhang Zhuang (Yanlu Road) Beili

Xijie No. 3, Yancun Village

Fangshan District of Beijing

http://www.china.diplo.de/Vertretung/china/de/06-ku/events/20130616-Neoe...

http://www.goethe.de/ins/cn/pek/ver/de11036538v.htm